Ekologické (bio) zemědělství

Být pravým zemědělcem znamená pečovat o zemi a utvářet krajinu tak, aby v ní byl podporován a chráněn život. Z tohoto důvodu ekologický zemědělec nepoužívá chemické postřiky ani umělá hnojiva, která prokazatelně životu v půdě škodí a tím zhoršují kvalitu a nezávadnost potravin. Podmínky chovu přizpůsobuje přirozeným potřebám zvířat, dbá na dostatek prostoru ve stájích i přístup na pastvu. Protože uznává moudrost přírody, nepoužívá stimulátory růstu a odmítá geneticky manipulované organismy. Ekologicky hospodařící zemědělec se stará o pestrost krajiny, neboť biodiverzita a rovnováha mezi jednotlivými organismy udržuje krajinu zdravou. Jednotlivé půdní celky nejsou příliš velké a jsou ohraničeny remízky, aby voda v krajině zůstávala déle a půda nepodléhala erozi.

Hlasitá námitka odpůrců, tedy že z ekologického zemědělství není možné uživit celou planetu, která jej degraduje na pouhý módní aktivismus, byla již mnohokrát překonána. Uživit lidstvo ekologickým  a odpovědným přístupem k přírodě je nejen možné, ale i nutné, vzhledem ke zdrojům, které máme k dispozici. Je pouze třeba trochu upravit osobní a globální postoj, například přestat plýtvat potravinami, omezit spotřebu masa, podporovat lokální produkce.

Aktuální ekologické dění ve světě ukazuje na rostoucí povědomí veřejnosti o neutěšeném stavu naší planety díky konzumnímu přístupu a globalizaci. Společnost volá po změně a nutnosti ekologického hospodaření,  i zdravějšího životního stylu.

Farmářská škola chce být jedním z míst, kde se takto smýšlející lidé mohou naučit, jak na to.