Ekologie je téměř povinnost

Během natáčení promo videa Farmářské školy vznikla i tato spontánní přednáška pana Jaroslava Záhory, odborného pracovníka Mendelovy univerzity v Brně a lektora Farmářské školy. Jaroslav Záhora se specializuje na půdní mikrobiologii a je odborníkem na slovo vzatým. Ve videu popisuje současný stav zemědělství v ČR, vysvětluje důsledky dlouhodobého hospodaření s dusíkatými hnojivy, příčiny problémů s kůrovcem, dotýká se klimatických změn a mnoha dalších témat. Jako východisko z nepříznivé situace vidí jednoznačně ekologické zemědělství, podporu vzdělávání v ekologickém zemědělství a tedy i zásadní posílení ekologického hospodaření v naší zemi. Poslechněte si a inspirujte se!