Vzdělávat mladé ekozemědělce

Jiří Prachař
6. 11. 2020

Společensko- ekologický časopis Sedmá generace zveřejnil rozhovor Tomáše Uhnáka s iniciátorem Farmářské školy, Jiřím Prachařem. Zajímá vás, co ho inspirovalo k jejímu založení, jaké zkušenosti si přivezl z působení na německých biodynamických farmách, či co je to vlastně ta biodynamika? Přejeme příjemné počtení.

Číst více

Ekologie je téměř povinnost

Jiří Prachař
3. 11. 2020

Během natáčení promo videa Farmářské školy vznikla i tato spontánní přednáška pana Jaroslava Záhory, odborného pracovníka Mendelovy univerzity v Brně a lektora Farmářské školy. Jaroslav Záhora se specializuje na půdní mikrobiologii a je odborníkem na slovo vzatým. Ve videu popisuje současný stav zemědělství v ČR, vysvětluje důsledky dlouhodobého hospodaření s dusíkatými hnojivy, příčiny problémů s kůrovcem, dotýká se klimatických změn a mnoha dalších témat. Jako východisko z nepříznivé situace vidí jednoznačně ekologické zemědělství, podporu vzdělávání v ekologickém zemědělství a tedy i zásadní posílení ekologického hospodaření v naší zemi. Poslechněte si a inspirujte se!

Číst více