Kontakt

FARMÁŘSKÁ ŠKOLA
Sokolovská 50
186 00 – Praha 8
Česká Republika

IČO: 1211518

+420 777 992 042
info@farmarskaskola.cz

Farmářská škola
Sokolovská 50
186 00 – Praha 8
Česká Republika
IČO: 1211518

+420 777 992 042
info@farmarskaskola.cz

Farmářská škola
Sokolovská 50
186 00 – Praha 8
Česká Republika
IČO: 1211518

+420 777 992 042
info@farmarskaskola.cz

Kde sídlíme

Podpořte nás

Ekologické zemědělství se rozhodujícím způsobem podílí na celosvětové potravinové bezpečnosti, ochraně klimatu a přírody. Chrání přirozenou rozmanitost rostlin i zvířat, poskytuje zdravé jídlo pro člověka a udržitelně se stará o naši krajinu. Předpokladem úspěšného ekologického zemědělství jsou ekologičtí zemědělci se zemědělskými, ekologickými a ekonomickými dovednostmi a znalostmi.

Mladá generace zemědělců je dnes zapotřebí, aby posílila stávající ekologické statky a uměla nové ekologicky hospodařící podniky zakládat. Mladí vzdělaní lidé jsou základem silného a udržitelného ekologického zemědělství. Proto musí mít zemědělci dostatečné teoretické a praktické zkušenosti v ekologickém zemědělství, aby byli schopni čelit výzvám, které v sobě ekologické hospodaření nese. Státní vzdělávání se bohužel zaměřuje jen na výuku konvenčního zemědělství. Znalosti o ekologickém a biodynamickém zemědělství jsou ve studijních plánech státních škol učeny jen okrajově. Farmářská škola chce kvalitní školení v ekologii umožnit, a to i tam, kde není k dispozici žádné nebo nedostatečné státní financování. Velká část našich nákladů na školení není veřejně hrazena.

Číslo účtu: 2600575691 /2010

Pomozte nám Vaším darem zajistit a rozšířit
náš unikátní vzdělávací koncept Farmářské školy.

Svým darem…

  • se stanete součástí projektu, který obnovuje živou a zdravou zemi
  • se budete odílet na změně, která je nutná pro zdravou budoucnost
  • pomůžete ke vzniku novým ekologickým a biodynamickým farmám,
    třeba i ve Vašem okolí
  • umožníte mladým lidem dosáhnout ekologického vzdělání
  • přispějete k udržitelné ochraně krajiny
  • podpoříte jedinečné zemědělské vzdělávání, které nemá v naší zemi obdoby
  • Budete přímo u toho!