O nás

Naším cílem je přiblížit ekologické zemědělství co nejširšímu okruhu zájemců. Chceme každému umožnit vybrat si nejvhodnější formu a propojit ho s komunitou podobně smýšlejících a konajících lidí. Do našeho týmu patří dlouholetí ekologičtí zemědělci, nadšenci pro biodynamiku, univerzitní profesoři, neziskové organizace i firmy, které mají zájem o udržitelnost. Usilujeme o vědomé zemědělství, které krajinu nedrancuje, ale uzdravuje, zemědělství, které myslí i na budoucí generace. Zároveň chceme vyvrátit zažitá  klišé a ukázat, že je možné naplno ekologicky hospodařit a přitom dosáhnout  ekonomické stability

Náš tým

Jiří Prachař
Jiří Prachař
Iniciátor Farmářské školy a leader projektu

je ekologický zemědělec a lektor. Studoval Trvale udržitelný rozvoj krajiny na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a ekologický rok na Univerzitě Kassel v Německu. V Německu a Švýcarsku získával zkušenosti na biodynamických statcích po sedm let a zároveň působil jako lektor v německém ekologickém a biodynamickém zemědělském vzdělávání Freie Ausbildung. Tento koncept ho nadchl natolik, že se rozhodl ho přinést do ČR. Pod hlavičkou AMPI vede několik projektů zabývajících se ekologickým a biodynamickým vzděláváním a česko – německou spoluprací. Je členem představenstva spolku Demeter CS, který si klade za cíl podporu a rozvoj biodynamického způsobu hospodaření v Čechách a na Slovensku.

Jiří Prachař
Jiří Prachař
Iniciátor Farmářské školy a leader projektu

je ekologický zemědělec a lektor. Studoval Trvale udržitelný rozvoj krajiny na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a ekologický rok na Univerzitě Kassel v Německu. V Německu a Švýcarsku získával zkušenosti na biodynamických statcích po sedm let a zároveň působil jako lektor v německém ekologickém a biodynamickém zemědělském vzdělávání Freie Ausbildung. Tento koncept ho nadchl natolik, že se rozhodl ho přinést do ČR. Pod hlavičkou AMPI vede několik projektů zabývajících se ekologickým a biodynamickým vzděláváním a česko – německou spoluprací. Je členem představenstva spolku Demeter CS, který si klade za cíl podporu a rozvoj biodynamického způsobu hospodaření v Čechách a na Slovensku.

Jiří Prachař
Jiří Prachař
Iniciátor Farmářské školy a leader projektu

je ekologický zemědělec a lektor. Studoval Trvale udržitelný rozvoj krajiny na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a ekologický rok na Univerzitě Kassel v Německu. V Německu a Švýcarsku získával zkušenosti na biodynamických statcích po sedm let a zároveň působil jako lektor v německém ekologickém a biodynamickém zemědělském vzdělávání Freie Ausbildung. Tento koncept ho nadchl natolik, že se rozhodl ho přinést do ČR. Pod hlavičkou AMPI vede několik projektů zabývajících se ekologickým a biodynamickým vzděláváním a česko – německou spoluprací. Je členem představenstva spolku Demeter CS, který si klade za cíl podporu a rozvoj biodynamického způsobu hospodaření v Čechách a na Slovensku.

Jan Valeška
Jan Valeška

je sociální a kulturní ekolog, absolvent FHS UK, (spolu)pracuje v řadě nevládních organizací, které se snaží podpořit rozvoj místního, ekologického zemědělství založeného na spolupráci a komunitním přístupu. V současné době je správcem spolku PRO-BIO LIGA, ředitelem Asociace místních potravinových iniciativ a členem správní rady Nadace Pro půdu. V minulosti působil jako předseda České technologické platforma pro ekologické zemědělství a člen Komise ekologického zemědělství při Ministerstvu zemědělství. Spoluzakládal komunitní hospodářství KomPot a Kuchyňka, první KPZku na Toulcově dvoře a zahradní dětský klub Kuchyňka. www.kpzinfo.cz, www.asociaceampi.cz,www.skolkakuchynka.cz, www.lovime.bio

Jan Valeška

je sociální a kulturní ekolog, absolvent FHS UK, (spolu)pracuje v řadě nevládních organizací, které se snaží podpořit rozvoj místního, ekologického zemědělství založeného na spolupráci a komunitním přístupu. V současné době je správcem spolku PRO-BIO LIGA, ředitelem Asociace místních potravinových iniciativ a členem správní rady Nadace Pro půdu. V minulosti působil jako předseda České technologické platforma pro ekologické zemědělství a člen Komise ekologického zemědělství při Ministerstvu zemědělství. Spoluzakládal komunitní hospodářství KomPot a Kuchyňka, první KPZku na Toulcově dvoře a zahradní dětský klub Kuchyňka. www.kpzinfo.cz, www.asociaceampi.cz,www.skolkakuchynka.cz, www.lovime.bio

Jan Valeška
Jan Valeška

je sociální a kulturní ekolog, absolvent FHS UK, (spolu)pracuje v řadě nevládních organizací, které se snaží podpořit rozvoj místního, ekologického zemědělství založeného na spolupráci a komunitním přístupu. V současné době je správcem spolku PRO-BIO LIGA, ředitelem Asociace místních potravinových iniciativ a členem správní rady Nadace Pro půdu. V minulosti působil jako předseda České technologické platforma pro ekologické zemědělství a člen Komise ekologického zemědělství při Ministerstvu zemědělství. Spoluzakládal komunitní hospodářství KomPot a Kuchyňka, první KPZku na Toulcově dvoře a zahradní dětský klub Kuchyňka. www.kpzinfo.cz, www.asociaceampi.cz,www.skolkakuchynka.cz, www.lovime.bio

Martin Rosenbaum
Martin Rosenbaum
odborný poradce pro praktickou výuku, zemědělec

Martin Rosenbaum spolu se ženou Janou již více než patnáct let provozují rodinnou ekologickou farmu Lukava v Jindřichovicích pod Smrkem. V současné době se věnuje zejména chovu koní a pěstování zeleniny. Martin navštívil řadu farem u nás i v zahraničí. Ze své cesty po Kanadě si přinesl inspiraci pro hospodaření s moderním využitím koní, komunitou podporovaného zemědělství a stážování na farmách. Farma Lukava proto rozvíjí systém KPZ, pomáhá rozvíjet vzdělávání na farmách pro nové zemědělce formou stáží a propagovat moderní využití koní na ekofarmách v ČR.

Martin Rosenbaum
Martin Rosenbaum
odborný poradce pro praktickou výuku, zemědělec

Martin Rosenbaum spolu se ženou Janou již více než patnáct let provozují rodinnou ekologickou farmu Lukava v Jindřichovicích pod Smrkem. V současné době se věnuje zejména chovu koní a pěstování zeleniny. Martin navštívil řadu farem u nás i v zahraničí. Ze své cesty po Kanadě si přinesl inspiraci pro hospodaření s moderním využitím koní, komunitou podporovaného zemědělství a stážování na farmách. Farma Lukava proto rozvíjí systém KPZ, pomáhá rozvíjet vzdělávání na farmách pro nové zemědělce formou stáží a propagovat moderní využití koní na ekofarmách v ČR.

Martin Rosenbaum
Martin Rosenbaum
odborný poradce pro praktickou výuku, zemědělec

Martin Rosenbaum spolu se ženou Janou již více než patnáct let provozují rodinnou ekologickou farmu Lukava v Jindřichovicích pod Smrkem. V současné době se věnuje zejména chovu koní a pěstování zeleniny. Martin navštívil řadu farem u nás i v zahraničí. Ze své cesty po Kanadě si přinesl inspiraci pro hospodaření s moderním využitím koní, komunitou podporovaného zemědělství a stážování na farmách. Farma Lukava proto rozvíjí systém KPZ, pomáhá rozvíjet vzdělávání na farmách pro nové zemědělce formou stáží a propagovat moderní využití koní na ekofarmách v ČR.

Naši lektoři

Jiří Urban

Obecné základy 
Pěstování zeleniny
Pěstování rostlin

Jiří Urban

Patří ke skupině zakladatelů ekologického zemědělství u nás. Pracoval v zemědělské praxi, jako poradce i kontrolor ekozemědělství, ve státní správě i jako předseda svazu ekozemědělců či vedoucí Bioinstitutu. Působil nejen na českých ekofarmách, ale i v odborných institucích v zahraničí (např. FiBL). Celý život se zabývá výukou a předáváním informací o ekologickém zemědělství. Je spoluautorem několika učebnic a dalších odborných publikací. V současnosti se zaměřuje na kontrolu ekologického zemědělství, legislativu, ochranu rostlin, podporuje demonstrační ekologické podniky a sám se v praxi věnuje mj. ekologickému vinohradnictví, ovocnářství, zelinářství a tvorbě krajiny.

Jiří Urban

Obecné základy 
Pěstování zeleniny
Pěstování rostlin

Jiří Urban

Patří ke skupině zakladatelů ekologického zemědělství u nás. Pracoval v zemědělské praxi, jako poradce i kontrolor ekozemědělství, ve státní správě i jako předseda svazu ekozemědělců či vedoucí Bioinstitutu. Působil nejen na českých ekofarmách, ale i v odborných institucích v zahraničí (např. FiBL). Celý život se zabývá výukou a předáváním informací o ekologickém zemědělství. Je spoluautorem několika učebnic a dalších odborných publikací. V současnosti se zaměřuje na kontrolu ekologického zemědělství, legislativu, ochranu rostlin, podporuje demonstrační ekologické podniky a sám se v praxi věnuje mj. ekologickému vinohradnictví, ovocnářství, zelinářství a tvorbě krajiny.

Jiří Urban
Jiří Urban

Obecné základy 
Pěstování zeleniny
Pěstování rostlin

Patří ke skupině zakladatelů ekologického zemědělství u nás. Pracoval v zemědělské praxi, jako poradce i kontrolor ekozemědělství, ve státní správě i jako předseda svazu ekozemědělců či vedoucí Bioinstitutu. Působil nejen na českých ekofarmách, ale i v odborných institucích v zahraničí (např. FiBL). Celý život se zabývá výukou a předáváním informací o ekologickém zemědělství. Je spoluautorem několika učebnic a dalších odborných publikací. V současnosti se zaměřuje na kontrolu ekologického zemědělství, legislativu, ochranu rostlin, podporuje demonstrační ekologické podniky a sám se v praxi věnuje mj. ekologickému vinohradnictví, ovocnářství, zelinářství a tvorbě krajiny.

Martin Hutař

Pěstování rostlin
Technika

Martin Hutař

je biozemědělec a potravinář, což mu umožňuje širší rozhled. Nabyté poznatky a zkušenosti z celoživotní praxe se snaží předávat jak do projektů, ve kterých působí- jako potravinářská firma PRO-BIO a ekologický statek ve Velkých Hostěrádkách, ale i mezi dodavatele či další biozemědělce. Je přesvědčen, že hospodařit ekologicky je zároveň ekonomické a baví ho přesvědčovat skeptiky, i ty váhající. Principy ekologického zemědělství se pro něj postupně staly životní filozofií, která platí pro život v rodině, obci, společnosti i na celé planetě.

Martin Hutař

Pěstování rostlin
Technika

Martin Hutař

je biozemědělec a potravinář, což mu umožňuje širší rozhled. Nabyté poznatky a zkušenosti z celoživotní praxe se snaží předávat jak do projektů, ve kterých působí- jako potravinářská firma PRO-BIO a ekologický statek ve Velkých Hostěrádkách, ale i mezi dodavatele či další biozemědělce. Je přesvědčen, že hospodařit ekologicky je zároveň ekonomické a baví ho přesvědčovat skeptiky, i ty váhající. Principy ekologického zemědělství se pro něj postupně staly životní filozofií, která platí pro život v rodině, obci, společnosti i na celé planetě.

Martin Hutař
Martin Hutař

Pěstování rostlin
Technika

je biozemědělec a potravinář, což mu umožňuje širší rozhled. Nabyté poznatky a zkušenosti z celoživotní praxe se snaží předávat jak do projektů, ve kterých působí- jako potravinářská firma PRO-BIO a ekologický statek ve Velkých Hostěrádkách, ale i mezi dodavatele či další biozemědělce. Je přesvědčen, že hospodařit ekologicky je zároveň ekonomické a baví ho přesvědčovat skeptiky, i ty váhající. Principy ekologického zemědělství se pro něj postupně staly životní filozofií, která platí pro život v rodině, obci, společnosti i na celé planetě.

Ing. Jaroslav Záhora CSc.

Nauka o půdě

Ing. Jaroslav Záhora CSc.

Narodil se v učitelské rodině jako nejstarší ze tří dětí a asi i proto učí. Snaží se přiblížit ostatním život v půdě, svět pod našima nohama. Přednáší obecnou a půdní mikrobiologii na Mendelově univerzitě v Brně. Při výuce využívá znalostí z lesnického vzdělání a z předchozího pracoviště brněnské pobočky Botanického ústavu Akademie věd. V současnosti se zabývá studiem takových zemědělských systémů, které využívají, udržují a zvyšují přirozenou úrodnost půd.

Ing. Jaroslav Záhora CSc.

Nauka o půdě

Ing. Jaroslav Záhora CSc.

Narodil se v učitelské rodině jako nejstarší ze tří dětí a asi i proto učí. Snaží se přiblížit ostatním život v půdě, svět pod našima nohama. Přednáší obecnou a půdní mikrobiologii na Mendelově univerzitě v Brně. Při výuce využívá znalostí z lesnického vzdělání a z předchozího pracoviště brněnské pobočky Botanického ústavu Akademie věd. V současnosti se zabývá studiem takových zemědělských systémů, které využívají, udržují a zvyšují přirozenou úrodnost půd.

Ing. Jaroslav Záhora CSc.
Ing. Jaroslav Záhora CSc.

Nauka o půdě

Narodil se v učitelské rodině jako nejstarší ze tří dětí a asi i proto učí. Snaží se přiblížit ostatním život v půdě, svět pod našima nohama. Přednáší obecnou a půdní mikrobiologii na Mendelově univerzitě v Brně. Při výuce využívá znalostí z lesnického vzdělání a z předchozího pracoviště brněnské pobočky Botanického ústavu Akademie věd. V současnosti se zabývá studiem takových zemědělských systémů, které využívají, udržují a zvyšují přirozenou úrodnost půd.

Josef Sklenář

Chov hospodářských zvířat

Josef Sklenář

Vystudoval Střední zemědělskou školu v Jihlavě a roku 1991 založil v areálu jejího školního statku v Sasově u Jihlavy soukromou farmu. V roce 1996 vyhnal krávy na pastviny a tři roky poté vstoupil s celým podnikem do ekologického hospodaření. Od začátků biozemědělství v ČR v 90. letech je jeho velký fanda a propagátor. Na Biofarmě Sasov probíhají kursy ekologického zemědělství a exkurze, dlouhodobá je i spolupráce s výzkumnými ústavy a vysokými školami. Zaměřuje se na chov ohroženého plemene černostrakatých přeštických prasat, pro které vytváří ideální podmínky.

Josef Sklenář

Chov hospodářských zvířat

Josef Sklenář

Vystudoval Střední zemědělskou školu v Jihlavě a roku 1991 založil v areálu jejího školního statku v Sasově u Jihlavy soukromou farmu. V roce 1996 vyhnal krávy na pastviny a tři roky poté vstoupil s celým podnikem do ekologického hospodaření. Od začátků biozemědělství v ČR v 90. letech je jeho velký fanda a propagátor. Na Biofarmě Sasov probíhají kursy ekologického zemědělství a exkurze, dlouhodobá je i spolupráce s výzkumnými ústavy a vysokými školami. Zaměřuje se na chov ohroženého plemene černostrakatých přeštických prasat, pro které vytváří ideální podmínky.

Josef Sklenář
Josef Sklenář

Chov hospodářských zvířat

Vystudoval Střední zemědělskou školu v Jihlavě a roku 1991 založil v areálu jejího školního statku v Sasově u Jihlavy soukromou farmu. V roce 1996 vyhnal krávy na pastviny a tři roky poté vstoupil s celým podnikem do ekologického hospodaření. Od začátků biozemědělství v ČR v 90. letech je jeho velký fanda a propagátor. Na Biofarmě Sasov probíhají kursy ekologického zemědělství a exkurze, dlouhodobá je i spolupráce s výzkumnými ústavy a vysokými školami. Zaměřuje se na chov ohroženého plemene černostrakatých přeštických prasat, pro které vytváří ideální podmínky.

Bohumil Bradna

Pěstování rostlin

Bohumil Bradna

se již více než 30 let věnuje problematice revitalizace tradičních luk. Je majitelem firmy Planta naturalis, která pěstuje přes 900 druhů přírodních lučních rostlin na semena, ze kterých se sestavují květnaté louky. Je autorem knihy Jak vypěstovat květnatou louku a publikuje odborné články .

Bohumil Bradna

Pěstování rostlin

Bohumil Bradna

se již více než 30 let věnuje problematice revitalizace tradičních luk. Je majitelem firmy Planta naturalis, která pěstuje přes 900 druhů přírodních lučních rostlin na semena, ze kterých se sestavují květnaté louky. Je autorem knihy Jak vypěstovat květnatou louku a publikuje odborné články .

Bohumil Bradna
Bohumil Bradna

Pěstování rostlin

se již více než 30 let věnuje problematice revitalizace tradičních luk. Je majitelem firmy Planta naturalis, která pěstuje přes 900 druhů přírodních lučních rostlin na semena, ze kterých se sestavují květnaté louky. Je autorem knihy Jak vypěstovat květnatou louku a publikuje odborné články .

Tomáš Mitáček

Pěstování léčivých rostlin

Tomáš Mitáček

Ještě jako student, dnešní Mendelovy univerzity, byl u zrodu ekologického zemědělství v České republice. Je spoluzakladatelem společnosti Sonnentor v České republice, kde se nyní věnuje rozvojovým projektům. Celá jeho profesní kariéra je spojena s pěstováním a zpracováním léčivých rostlin v ekologickém zemědělství. V současnosti je také aktivně zapojen do činností spojených s Veselou biofarmou ve Velkých Hostěrádkách, kde se snaží předávat zkušenosti ze svého oboru. Ekologické zemědělství je pro něho něco jako životní strategie nebo životní styl a je přesvědčen, že s úsměvem jde všechno lépe.

Tomáš Mitáček

Pěstování léčivých rostlin

Tomáš Mitáček

Ještě jako student, dnešní Mendelovy univerzity, byl u zrodu ekologického zemědělství v České republice. Je spoluzakladatelem společnosti Sonnentor v České republice, kde se nyní věnuje rozvojovým projektům. Celá jeho profesní kariéra je spojena s pěstováním a zpracováním léčivých rostlin v ekologickém zemědělství. V současnosti je také aktivně zapojen do činností spojených s Veselou biofarmou ve Velkých Hostěrádkách, kde se snaží předávat zkušenosti ze svého oboru. Ekologické zemědělství je pro něho něco jako životní strategie nebo životní styl a je přesvědčen, že s úsměvem jde všechno lépe.

Tomáš Mitáček
Tomáš Mitáček

Pěstování léčivých rostlin

Ještě jako student, dnešní Mendelovy univerzity, byl u zrodu ekologického zemědělství v České republice. Je spoluzakladatelem společnosti Sonnentor v České republice, kde se nyní věnuje rozvojovým projektům. Celá jeho profesní kariéra je spojena s pěstováním a zpracováním léčivých rostlin v ekologickém zemědělství. V současnosti je také aktivně zapojen do činností spojených s Veselou biofarmou ve Velkých Hostěrádkách, kde se snaží předávat zkušenosti ze svého oboru. Ekologické zemědělství je pro něho něco jako životní strategie nebo životní styl a je přesvědčen, že s úsměvem jde všechno lépe.

Prachař Jiří

Obecné základy
Nauka o půdě
Pěstování rostlin

Prachař Jiří

se věnuje převážně biodynamickému zemědělství a jeho praktikování v našich podmínkách. Několik let pracoval jako zemědělec na etablovaných biodynamických farmách v Německu, kde nadále působí jako lektor biodynamického a ekologického vzdělávání Freie Ausbildung. Jeho tématem je půda, organická hnojiva a biodynamika.

Prachař Jiří

Obecné základy
Nauka o půdě
Pěstování rostlin

Prachař Jiří

se věnuje převážně biodynamickému zemědělství a jeho praktikování v našich podmínkách. Několik let pracoval jako zemědělec na etablovaných biodynamických farmách v Německu, kde nadále působí jako lektor biodynamického a ekologického vzdělávání Freie Ausbildung. Jeho tématem je půda, organická hnojiva a biodynamika.

Prachař Jiří
Prachař Jiří

Obecné základy
Nauka o půdě
Pěstování rostlin

se věnuje převážně biodynamickému zemědělství a jeho praktikování v našich podmínkách. Několik let pracoval jako zemědělec na etablovaných biodynamických farmách v Německu, kde nadále působí jako lektor biodynamického a ekologického vzdělávání Freie Ausbildung. Jeho tématem je půda, organická hnojiva a biodynamika.

Klaus Strüber

Základy podnikové ekonomiky a podnikání
Chov hospodářských zvířat

Klaus Strüber

je biodynamický zemědělec a strojař. V roce 2006 založil jedno z prvních KPZ v Německu (komunitou podporované zemědělství), statek Hollergraben, který deset let vedl. Aktuálně je činný jako poradce pro zakládání statků na principu KPZ a vede kurzy práce s tažnými koňmi, jíž se věnuje přes dvacet let.

Klaus Strüber

Základy podnikové ekonomiky a podnikání
Chov hospodářských zvířat

Klaus Strüber

je biodynamický zemědělec a strojař. V roce 2006 založil jedno z prvních KPZ v Německu (komunitou podporované zemědělství), statek Hollergraben, který deset let vedl. Aktuálně je činný jako poradce pro zakládání statků na principu KPZ a vede kurzy práce s tažnými koňmi, jíž se věnuje přes dvacet let.

Klaus Strüber
Klaus Strüber

Základy podnikové ekonomiky a podnikání
Chov hospodářských zvířat

je biodynamický zemědělec a strojař. V roce 2006 založil jedno z prvních KPZ v Německu (komunitou podporované zemědělství), statek Hollergraben, který deset let vedl. Aktuálně je činný jako poradce pro zakládání statků na principu KPZ a vede kurzy práce s tažnými koňmi, jíž se věnuje přes dvacet let.

Alain Morau

Obecné základy
Nauka o půdě

Alain Morau

je chemický inženýr, vědec, biodynamický zemědělec a ovocnář. V rámci doktorského studia na univerzitě v Kasselu v Německu se věnuje výzkumné činnosti v oblasti účinnosti biodynamických preparátů. Od roku 2017 mapuje vědecké publikace týkající se aktuálních výzkumů biodynamického zemědělství po celém světě. Publikuje odborné články, převážně v německém časopise Die Drei, Lebendige Erde a francouzském Biodynamis.

Alain Morau

Obecné základy
Nauka o půdě

Alain Morau

je chemický inženýr, vědec, biodynamický zemědělec a ovocnář. V rámci doktorského studia na univerzitě v Kasselu v Německu se věnuje výzkumné činnosti v oblasti účinnosti biodynamických preparátů. Od roku 2017 mapuje vědecké publikace týkající se aktuálních výzkumů biodynamického zemědělství po celém světě. Publikuje odborné články, převážně v německém časopise Die Drei, Lebendige Erde a francouzském Biodynamis.

Alain Morau
Alain Morau

Obecné základy
Nauka o půdě

je chemický inženýr, vědec, biodynamický zemědělec a ovocnář. V rámci doktorského studia na univerzitě v Kasselu v Německu se věnuje výzkumné činnosti v oblasti účinnosti biodynamických preparátů. Od roku 2017 mapuje vědecké publikace týkající se aktuálních výzkumů biodynamického zemědělství po celém světě. Publikuje odborné články, převážně v německém časopise Die Drei, Lebendige Erde a francouzském Biodynamis.

Markéta Prachařová

Osobnostní rozvoj
Umělecké předměty

Markéta Prachařová

je sociální a umělecká terapeutka, v letech 2013-2020 působila převážně na německých antroposofických klinikách. V současnosti studuje medicínu na univerzitě Witten/Herdecke v Německu. Pořádá arteterapeutické workshopy v Čechách, Německu a Švýcarsku. Biodynamické zemědělství vidí jako perspektivu a uzdravující princip nejen pro zemi ale i pro člověka.

Markéta Prachařová

Osobnostní rozvoj
Umělecké předměty

Markéta Prachařová

je sociální a umělecká terapeutka, v letech 2013-2020 působila převážně na německých antroposofických klinikách. V současnosti studuje medicínu na univerzitě Witten/Herdecke v Německu. Pořádá arteterapeutické workshopy v Čechách, Německu a Švýcarsku. Biodynamické zemědělství vidí jako perspektivu a uzdravující princip nejen pro zemi ale i pro člověka.

Markéta Prachařová
Markéta Prachařová

Osobnostní rozvoj
Umělecké předměty

je sociální a umělecká terapeutka, v letech 2013-2020 působila převážně na německých antroposofických klinikách. V současnosti studuje medicínu na univerzitě Witten/Herdecke v Německu. Pořádá arteterapeutické workshopy v Čechách, Německu a Švýcarsku. Biodynamické zemědělství vidí jako perspektivu a uzdravující princip nejen pro zemi ale i pro člověka.

Připojte se k nám

Chcete se stát naší vzdělávací farmou?
Spojte se s námi!

Jste oborový specialista, který má co říci?
Staňte se naším lektorem nebo u nás uspořádejte workshop!

Chcete se stát členem našeho organizačního týmu
a být aktivní součástí Farmářské školy?
Iniciativu vítáme!

Připojte se k nám

Chcete se stát naší vzdělávací farmou?
Spojte se s námi!

Jste oborový specialista, který má co říci?
Staňte se naším lektorem nebo u nás uspořádejte workshop!

Chcete se stát členem našeho organizačního týmu a být aktivní součástí Farmářské školy?
Iniciativu vítáme!